ZAFER KALKINMA AJANSI 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YAPTI

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ’ler) yönelik olarak hazırlanan Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı (RKMDP) ile TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisi ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin arttırılarak Bölge’nin sürdürülebilir ekonomik gelişimine katkı sağlanmasının amaçlandığını belirten Sayın ŞENGÜL, Program’ın bütçesinin 16.000.000 (on altı milyon) TL olduğunu ve proje başına 25.000 (yirmi beş bin) TL ile 400.000 (dört yüz bin) TL arasında destek verileceğini dile getirdi. Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlara yönelik olarak hazırlanan Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı (TEÇDP) ile de TR33 Bölgesi’nin daha yaşanabilir bir hale gelmesine ve rekabet gücü ile tanınırlığının arttırılmasına yönelik sürdürülebilir, stratejik, yenilikçi ve doğal çevreye duyarlı küçük ölçekli altyapı faaliyetlerini desteklemeyi amaçladıklarını belirten Sayın Erce ŞENGÜL, Program’ın bütçesinin 11.000.000 (on bir milyon) TL olduğunu ve proje başına 45.000 (kırk beş bin) TL ile 750.000 (yedi yüz elli bin) TL arasında destek verileceği bilgisini verdi. PROJE İLAN METNİ İÇİN : http://www.zafer.org.tr/downloads/2014ptcilan.pdf  
Geriye Dönün