Yapı Kullanım (Oturma izni ) Almak İçin Gerekli Evraklar

1.SGK İlişiksizlik Belgesi, 2.Yapı Denetim Kuruluşundan İş Bitirme Tutanakları, 3.Mal Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi, 4.Binanın Enerji Kimlik Belgesi, 5.Binanın 1 adet Ön cephesinden, 1 adet arka ve Yan Cephesinden Fotoğraf, 6.Belediyeye Yatırılan Yapı Kullanma İzin Harcı Makbuzu,
Geriye Dönün