TOFAŞ KARTAL Araç Satış İhale İlanı

Belediyemize ait TOFAŞ Kartal araç ihale usulu ile 02.12.2014 tarihinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan ihale ile satışa çıkarılmıştır.  

İ L A N

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

  1- Belediyemize ait 1 adet araç 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satılacaktır. 2-  Satışı yapılacak aracın muammen bedeli ve geçici teminatı; MARKASI: TOFAŞ     KARTAL MODELİ:    1991 ŞASİ NO    :      LTOFAŞ131AF100498223 MOTOR NO   :    131A10160481115 MUAMMEN BEDELİ :  1.000,00 GEÇİCİ        TEMİNATI : 30,00 FİYATLARA % 1 KDV İLAVE EDİLECEKTİR   3- İhale Şuhut Belediyesi Encümenince 02.12.2014 tarihinde saat : 13:20’da Belediyemiz Hizmet Binası toplantı Salonunda yapılacaktır.   4- İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırıp, ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları şarttır.   5- İhaleye katılmak isteyenlerden,  şirket veya kurum adına katılacaklar vekaletnamelerini ibraz etmek zorundadırlar. 6- Şartname Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden temin edilir. İlan Olunur.  18.11.2014   SATIŞ İHALE İLANI araç TOFAŞ KARTAL
Geriye Dönün