TAŞERON İŞÇİLERİN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV SONUCU

696 SAYILI KHK GEREĞİNCE ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN TAŞERON İŞÇİLERİN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV SONUCU 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 24 üncü Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında Şuhut Belediye Başkanlığı Sınav Kurulunca yapılan işçi statüsüne geçiş sınav sonuçları ekte yer almaktadır. Sınav sonucuna itiraz 27.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Sınav Kuruluna (İnsan Kaynakları Müdürlüğü) gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak yapılabilecektir. İlan edilen sonuçlar sözlü ve uygulamalı sınava katılanların başarı durumlarını gösterir liste olup, işçi statüsüne geçişe hak kazananlara dair kesin liste Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlarının, Sınav Komisyonunca değerlendirmesinden sonra yayınlanacaktır. İlanen tebliğ olunur.(26.03.2018) Sınava Sonuçları
Geriye Dönün