Şuhut Belediyesinden Satılık Araçlar.

Mülkiyeti Belediyemize ait ekonomik ömrünü dolduran araçların Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 21.01.2020 tarih ve 96169509-520-E.1160 sayılı teknik komisyon oluru ile söz konusu araçlara 237 Sayılı Taşıt Kanununun 13. maddesinin ( c ) bendi gereğince satış izni verilmiştir. Alınan izin gereğince söz konusu yukarıda bahsi geçen; Champion greyder, Peugeot Minibüs, Ford Kamyon, Isuzu Kamyon, Isuzu otobüs ve Man damperli kamyon’un aşağıda belirtildiği şekilde satışlarının yapılmasına karar verildi. a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satış İhalesinin yapılmasına, b- İhalenin 21.07.2020 tarihine rastlayan Salı günü Saat:14.30’da Belediyemiz hizmet binası Toplantı salonunda ve Encümen huzurunda satılmasına, c-  1996 model, Ş.B.1996/003-01 numaralı Champion greyder’in Muhammen bedelinin 50.000,00-TL+KDV olmasına, ç-  2005 Model, NLNOP220102216017 Şasi numaralı, 4JB1166671 Motor numaralı, Peugeot Minibüs’ ün Muhammen bedelinin 13.000,00-TL+KDV olmasına, d-  1995 Model, ZCFA1ED0002131805 Şasi Numaralı, 630506 Motor numaralı Ford Kamyon’un Muhammen bedelinin 20.000,00-TL+KDV olmasına, e- 1991 Model, NB01510 Şasi Numaralı, 03ŞTBA001M Motor numaralı Isuzu Kamyon’un Muhammen bedelinin 18.000,00-TL+KDV olmasına, f-  1991 Model, NB01508 Şasi Numaralı, 03ŞTBA002M Motor numaralı Isuzu otobüs’ün Muhammen bedelinin 10.000,00-TL+KDV olmasına, g-  1991 Model, 7320445 Şasi Numaralı, 24117560042110 Motor numaralı Man Kamyon’un (damperli) Muhammen bedelinin 14.000,00-TL+KDV olmasına, e- Geçici teminatlarının muamman bedellerinin % 3 oranında olmasına, Ayrıca bu hususta şartname hazırlanmasına ve gereği için kararımızın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Geriye Dönün