ŞUHUT BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 11.02.2022 TARİHLİ İLAN

İLAN

08.02.2022 tarih ve 9 numaralı encümen kararına göre 3194 sayılı kanunun 18. Maddesinin uygulanması için çalışmalar yapılmış ve parselasyon planlarının askıya çıkarılmasına karar alınmıştır. Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesi Altıgöz mahallesi tapunun 30.27.Iı pafta; 53 ada 81 ve 87 parsel, 56 ada 4-6-7-11-15-16-17-26 parsel, 564 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulamasına göre parselasyon planları 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlan olunur.
Geriye Dönün