İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İlçemiz İmar Planının 30.K.II.C ve 30.K.II.B paftalarında yapılan imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi gereğince ilan edilmek üzere Belediyemiz Hizmet Binasında halkımızın görebileceği bir yere asılmıştır.İlan Olunur.
Geriye Dönün