İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünden Duyuru

İLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   24.11.2020 tarih ve 134 nolu encümen kararına göre 3194 sayılı yasanın 18. maddesinin uygulanması için çalışmalar yapılmış ve parselasyon planlarının askıya çıkarılmasına karar alınmıştır. Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesi, Hacımusa Mahallesi, tapunun 30.27.G pafta, ( 115 ada 9-10-11-12-14-16-21-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-68-69-70-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102 parsel ), ( 135 ada 1-2-3-4-5 parsel ), ( 534 ada 1-2 parsel ), (535 ada 1-2 parsel ) numaralı taşınmazlar üzerinde 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre parselasyon planları 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlan olunur.
Geriye Dönün