İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Duyuru

İlçemiz imar planının K.25.D.23.D.2A paftasında yapılan mevzii imar planı 3194 sayılı İmar kanunu’nun 8.maddesi  gereğince ilan edilmek üzere belediyemiz web sitesinde yayınlanmıştır.İlan olunur.
Geriye Dönün