İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Duyurusu

İlçemiz İmar Planının 30.K.III.B paftasında yapılan İmar planı değişikliği 3194 sayılı.İmar Kanunu’nun 8.Maddesi gereğince ilan edilmek üzere belediyemiz web sitesinde yayınlanmıştır. ilan olunur.
Geriye Dönün