FORD Escort Araç Satış İhale İlanı

Belediyemize ait FORD Escort model araç ihale usulu ile 02.12.2014 tarihinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan ihale ile satışa çıkarılmıştır.  

İ L A N

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

  1- Belediyemize ait 1 adet araç 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satılacaktır. 2-  Satışı yapılacak aracın muammen bedeli ve geçici teminatı;   MARKASI:  FORD ESCORT MODELİ:    1996 ŞASİ NO    :  SFANXXDJANSY10794 MOTOR NO   :   10794 MUAMMEN  BEDELİ : 5.000,00 GEÇİCİ TEMİNATI :    150,00 FİYATLARA % 1 KDV İLAVE EDİLECEKTİR   3- İhale Şuhut Belediyesi Encümenince 02.12.2014 tarihinde saat : 13:15’da Belediyemiz Hizmet Binası toplantı Salonunda yapılacaktır.   4- İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırıp, ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları şarttır.   5- İhaleye katılmak isteyenlerden,  şirket veya kurum adına katılacaklar vekaletnamelerini ibraz etmek zorundadırlar. 6- Şartname Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden temin edilir. İlan Olunur.  18.11.2014   SATIŞ İHALE İLANI araç FORD ESCORT  
Geriye Dönün