Etik Komisyonu

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI  Etik Komisyonu 5176 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı resmi gazete ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik gereği; Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak  tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurumun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik etik komisyonu oluşturulur denildiğinden; Belediyemizde Etik Komisyonu Başkanlık Makamının 28.05.2019 tarihli ve E-339 sayılı Olur’u ile Başkanlık Etik Komisyonu başkan ve üyeleri yeniden belirlenmiş ve belirlenen üyeler Etik Kuruluna bildirilmiştir.       Başkan                  : Sabri YEYEN/İnsan Kaynakları ve Eğt.Müdür v. Üye                       : Ahmet ÇİĞDEM/Yazı İşleri Müdür v. Üye                       : Erol ÜNSOY/Belediye Veteriner Hekimi   2020 YILI ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU Etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik ilkeleriyle ilgili bilincin artırılması, farkındalık ve duyarlılık yaratılması amacıyla 25-31 Mayıs  tarihleri arasında düzenlenen Etik günü ve haftası Başkanlığımız Etik Kurulu Komisyonu tarafından alınan kararlarla ilgili olarak;
  1. Etik Komisyonu çalışmalarının kurum personeli ve toplum tarafından bilinmesi Başkanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından takip edilebilmesi amacıyla Kurumumuz Web sayfasında “Etik Komisyonu” bölümü oluşturulmuştur.
2.Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. 3.Etik günü ve haftası ile ilgili tüm personele etik haftası içersinde “Kamu Görevlileri ve Etik” konulu bilgilendirme eğitimi verilmesi sağlanmıştır. 4.Etik günü ve haftası ile ilgili yapılan görsel temaların Belediyemiz web sitesinde yayınlanmasının devamlılığı sağlanmıştır.
  1. Etik.gov.trinternet adresinden bilgi alınarak hafta ile ilgili duyurular ve etkinliklerin takibi sağlanmıştır.
  2. Etik Kurallarına göre çalışılması ve yönetimin bu doğrultuda bilinçlendirilmesi açısından “Etik ilkeler ve Etik” haftasının anlam ve önemini belirten görsel afişlerle tüm personellerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
  3. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Belediyemiz meclis salonunda toplantı düzenlenerek yönetici personele, yönetmelik ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.
 
  1. Memurların etik kurallara uygun davranması, mesai saatleri ve kılık kıyafet konularında kendilerine gerekli uyarılar yapılarak, daha güzel ve verimli hizmet sunmaları sağlanmıştır.
  9.Vatandaşlardan ve Cimer üzerinden gelen dilekçe,istek,talep ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.                                      
Geriye Dönün