Besihane Yapmak İçin Gerekli Evraklar

Besihane Yapmak İçin Gerekli Evraklar 1.Tapu Fotokopisi, 2.Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3.Çiftçilik Belgesi, 4.Tesisin Yeri İşlenmiş Vaziyette, Kadastro Müdürlüğünden Koordinatlı Aplikasyon Krokisi ve Kadastro Paftası Tamamı, 5.Tesisle İlgili yapılacak İşleri Gösterir, Mimar Tarafından Çizilmiş Vaziyet Planı ile Mimari Proje, 6.Yapılacak Tesisin, 1/25000 Ölçekli Memleket Haritası Üzerine İşlenmiş Haritası ve 6 derecelik Koordinat Değerleri, 7.Nüfustan İkametgah Belgesi, 8.Başvuru Dilekçesi,
Geriye Dönün