BELEDİYE İŞ MERKEZİNDE BULUNAN DÜKKANLARIN İHALESİ 8 TEMMUZ SALI GÜNÜ YAPILACAK

Şuhut Belediyesi iş merkezinde bulunan 5 adet dükkanın satışı yapılacak. Şuhut belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde düğün salonu, hanımlar lokali, gençlik merkezi, otel, sinema ve eğlence salonlarının bulunduğu AVM binasının giriş katındaki asma katlı 5 adet dükkân açık arttırma usulü ile ihale edilecek. İhale 8 Temmuz 2014 Salı günü Şuhut Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda encümence yapılacak.  Satışı yapılan dükkânların satış bedelinin %25’i ve toplam KDV’si peşin, geriye kalan tutarın ise Şuhut Belediyesi ve alıcı arasında düzenlenecek olan protokol ile 12 taksit olmak üzere ödemeleri yapılacak. Satışı yapılacak olan dükkanların gerek çarşı merkezinde olması gerekse anayol üzerinde bulunmaları sebebiyle konum olarak çok cazip bir noktada olması yanı sıra çift cepheli olması gibi avantajları bulunuyor.   BELEDİYEMİZE AİT BELEDİYE AVM BULUNAN 5 ADET DÜKKAN SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1-Belediyemize ait aşağıda mahalle,ada,parsel ve pafta numaraları belirtilen  5 adet  taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet Kanununun 45.maddesine Göre Açık Arttırma Usulü ile satılacaktır. CİNSİ                      MAHALLESİ           ADA      PARSEL     PAFTA         BAĞIMSIZ BÖLÜM NO  ARSA PAYI Dükkan+Asmakat      Pazar                  241              11            30.27.A-A             5                                120/5000 Dükkan+Asmakat      Pazar                  241              11            30.27.A-A             8                                120/5000 Dükkan+Asmakat      Pazar                  241              11            30.27.A-A             9                                120/5000 Dükkan+Asmakat      Pazar                  241              11            30.27.A-A            10                               120/5000 Dükkan+Asmakat      Pazar                  241              11            30.27.A-A            11                               120/5000 2-İhale Şuhut Belediyesi Encümenince 08.07.2014 tarihinde saat :14:00’da Belediyemz Hizmet Binası toplantı salonunda Encümence yapılacaktır. 3-Satışı yapılacak Taşınmazların muammen bedelleri: Belediye AVM zemin katında bulunan 5 Bağımsız  bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 400.000.00 TL+KDV geçici teminatı 12.000.00 TL 8 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 450.000.00 TL+KDV geçici teminatı 13.500.00 TL 9 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 400.000.00 TL+KDV geçici teminatı 12.000.00 TL 10 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 400.000.00 TL+KDV geçici teminatı 12.000.00 TL 11 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 400.000.00 TL+KDV geçici teminatı 12.000.00 TL 4-İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırıp ihalenin yapılacağı yerde hazır olacaklardır. 5-İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbersttir.Komisyonların ihale yapmama kararına itiraz edilemez. 6-İhale kararı ihalede müşteri veya vekilince sözlü olarak bildirilecektir. 7-Satışı Yapılan taşınmazların satış bedelinin %25’i satış tutarının toplam KDV si peşin ödenecektir.Geri kalan satış mikatarı Belediyemizle alıcı arasında düzenlenecek olan protokol çerçevesinde 12 eşit taksitte ödenecektir.Borcun ödenmesinde geçikme halinde zammı ayrıca alınacaktır. 8-Dükkanların tapu devir işlemleri borç ödenip bittikten sonra yapılacaktır.Dükkanların teslimi ise Müteahhit firma ile Belediyemiz arasında yapılacak geçici kabulişlemlerinden sonra yapılacaktır. 9-İhaleye ilişkin vergi,resim.harç ve masraflar alıcı tarafından ödenecek adına tescilini sağlayacaktır.Alıcı bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmadan ihale fesh edilecek teminatı ve ihale bedelinden yatırmış olduğu bedel belediyeye gelir kaydedilecektir. 10-İhaleye girip de üzerinde ihale kaldığı halde ihaleden vazgeçenlerin veya şartname hükümlerine uymayanların teminatları ve ihale bedelinden yatırmış oldukları bedel Belediyeye gelir kaydedileceği gibi Belediyeye ait ihalelerin hiçbirisine 1 yıl süre ile alınmayacaktır. 11-İhaleye katılmak isteyenler nüfus cüzdan fotokopisi şirket veya kurum adına katılanlar vekaletname ibraz etmek zorundadırlar. 12-Satışı yapılan dükkanları alan hak sahipleri binanın statiğini bozacak herhangi bir tadilatta bulunamayacaktır. 13-Dükkanları satın alan hak sahipleri ile Belediyemiz tarafından AVM yönetimi oluşturulacak genel giderler (Kalorifer, genel aydınlatma,genel su kullanımı-vb.) hak sahiplerinin hissesine göre düşen oranlarda hesaplanarak yönetim tarafından tahsil edilecektir. 14-İhtilafların hal Mercii Şuhut Mahkeme ve İcra Daireleridir. 15-Şartname Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden temin edilir. 16-İşbu şartname 16(ONALTI) maddeden ibarettir.

Geriye Dönün