2 Adet Dükkan Kira İhalesi

Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hal Çarşısı D Blok zemin ve B1 blok zemin katında bulunan 2 adet dükkan ihale usulü ile kiraya verilecektir.  

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

  1-Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hal Çarşısı D-Blok zemin katında bulunan 10 numaralı dükkan ve B blok 1 kısım zemin katında bulunan 6-7 numaralı dükkanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine Göre Açık Arttırma Usulü ile 1 yıl süreli olarak kiraya verilecektir. 2- İhale Şuhut Belediyesi Encümenince 05.05.2015  tarihinde saat :14:15 de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda Encümence yapılacaktır. 3- Belediye Hal Çarşısı D-Blok zemin katında bulunan 10 proje numaralı dükkanın yıllık kirasının muammen bedeli; 10.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 300,00 TL, B blok 1 kısım zemin katında bulunan 6-7 proje numaralı dükkanların yıllık kirasının muammen bedeli 20.000,00 TL olup, geçici teminatı 600,00 TL dir.   4-   İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırıp, ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları şarttır.   5-  Şartname Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden Temin edilebilir. KÄ°RA Ä°HALE Ä°LANI hal çarşıları
Geriye Dönün