Yapı Ruhsatı (İnşaat Ruhsatı ) Almak İçin Gerekli Evraklar

Yapı Ruhsatı (İnşaat Ruhsatı ) Almak İçin Gerekli Evraklar 1.Tapu Fotokopisi (Arsa Vasıflı), 2.Kadastro Müdürlüğünden Alınmış Arsaya ait Ölçekli Aplikasyon Krokisi, 3.Belediyeden İmar Çapı, 4.Harita Aplikasyon Projesi ile Projeyi Hazırlayan Harita Mühendisinden Taahhütname, 5.Jeolojik Zemin Etüt Raporu ve Raporu Hazırlayan Jeoloji Mühendisinden Taahhütname, 6.Mimari Proje ve Projeyi Hazırlayan Mimardan Taahhütname, 7.Statik (Betonarme) Projesi ve Projeyi Hazırlayan İnşaat Mühendisinden Taahhütname, 8.Elektrik Tesisat Projesi ve Projeyi Hazırlayan Elektrik Mühendisinden Taahhütname, 9.Sıhhi Tesisat Projesi ve Projeyi Hazırlayan Makine Mühendisinden Taahhütname, 10.İnşaat Kaloriferli ise Kalorifer Tesisat Projesi ve Projeyi Hazırlayan Makine Mühendisinden Taahhütname, 11.İnşaat Asansörlü ise Asansör Projesi ve Projeyi Hazırlayan Makine Mühendisinden Taahhütname, 12.Yapı Müteahhidi Kaydı ( YAMBİS KAYDI ), 13.Şantiye Şefi ve Oda Kayıt Belgesi, 14.Mal Sahibi ile Yapı Müteahhide Arasında Yapılan Noterden Sözleşmesi, 15.Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi Arasında Noterden Sözleşme, 16.Yapı Denetim Şirketi ile Yapılan Sözleşme ve Yapı Denetim Sorumlularının, Denetçi Belgeleri, T.C kimlik Numaraları, İkametgah Açık Adresleri ile Oda sicil Numaraları 17.Yapı Denetim Şirketi Yetki Belgesi 18.Yapı Şirketi Vergi Levhası Fotokopisi ve Yetkili Kişi İmza Sirküleri,
Geriye Dönün