Yapı Kullanım (Oturma izni ) Almak İçin Gerekli Evraklar
1.SGK İlişiksizlik Belgesi,
2.Yapı Denetim Kuruluşundan İş Bitirme Tutanakları,
3.Mal Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi,
4.Binanın Enerji Kimlik Belgesi,
5.Binanın 1 adet Ön cephesinden, 1 adet arka ve Yan Cephesinden Fotoğraf,
6.Belediyeye Yatırılan Yapı Kullanma İzin Harcı Makbuzu,