TOFAŞ KARTAL ve FORD ESCORT SATIŞ İHALE İLANI

Belediyemize ait FORD Escort ve TOFAŞ KARTAL model araçlar ihale usulu ile 16.12.2014 tarihinde saat 13:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan ihale ile satışa çıkarılmıştır.  

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

  1- Belediyemize ait 2 adet araç 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satılacaktır. 2-  Satışı yapılacak aracların muammen bedeli ve geçici teminatı;   MARKASI:  FORD ESCORT MODELİ:    1996 ŞASİ NO    :  SFANXXDJANSY10794 MOTOR NO   :   10794 MUAMMEN  BEDELİ : 5.000,00 GEÇİCİ TEMİNATI :    150,00 – MARKASI: TOFAŞ     KARTAL MODELİ:    1991 ŞASİ NO    :      LTOFAŞ131AF100498223 MOTOR NO   :    131A10160481115 MUAMMEN BEDELİ :  1.000,00 GEÇİCİ        TEMİNATI : 30,00 FİYATLARA % 1 KDV İLAVE EDİLECEKTİR   3- İhale Şuhut Belediyesi Encümenince 16.12.2014 tarihinde saat : 13:30’da Belediyemiz Hizmet Binası toplantı Salonunda yapılacaktır.   4- İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırıp, ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları şarttır.   5- İhaleye katılmak isteyenlerden,  şirket veya kurum adına katılacaklar vekaletnamelerini ibraz etmek zorundadırlar. 6- Şartname Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden temin edilir. İlan Olunur.  02.12.2014 SATIŞ İHALE İLANI araç FORD ESCORT (1)
Geriye Dönün