TAŞERON (HİZMET ALIMI) İŞÇİLERİN-SINAV USULÜ,TARİHİ ve YERİ

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   SINAVIN ADI: Şuhut Belediye Başkanlığı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin İşçi statüsüne Geçiş Sınavı   SINAV USULÜ: Sınav; ekli listede belirtildiği şekilde sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavlar sabah saat 09:30’da,Öğleden sonra 14:00’de başlayacak olup, adaylar birim birim çağrılacaktır. Adaylar sınav saatinden 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar. Adaylar sınava kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle alınacaklardır.   SINAV TARİHİ: Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adaylar, sınavlara duyuru ekli listede belirtilen günlerde (20-22 Mart 2018) alınacaklardır.   SINAV YERİ: Ekli listede belirtilen yerlerde yapılacaktır.   SINAVIN İLANI VE İTİRAZ:  Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Kurumumuz internet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca Sınav ilanı yeri ve tarihi kurumun internet adresinde ilan edilmiştir. Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğüne itirazda bulunabilir.İtirazlar,valilikçe oluşturulan Sınav İtiraz Komisyonu’nda değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır.Sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir.15/03/2018   İlanen duyurulur.   Sınav Yeri ve Tarihi Tablosu  
Geriye Dönün