Prof.Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezinden İşyeri Kira İhalesi

Mülkiyeti belediyemize ait olan, Prof.Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi zemin katında bulunan  22,23,24 bölüm numaralı asmakatlı 3 adet dükkan açık artırma usulü ile Belediye Encümeni tarafından  30.12.2014  saat 13:30′da Belediye Hizmet Binası Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan ihale ile kiraya verilecektir.

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Pazar Mahallesi 30.27.A-A pafta 241 ada 11 parselde kayıtlı Prof. Dr. Veysel EROĞLU iş merkezi zemin katında bulunan; a) 22 bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkan, b) 23 bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkan, c) 24 bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine Göre Açık Arttırma Usulü ile 1 yıl süreli olarak kiraya verilecektir.
2- İhale Şuhut Belediyesi Encümenince 30.12.2014  tarihinde saat :13:30 da Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda Encümence yapılacaktır.
3- İhaleye çıkartılan asmakatlı dükkanlardan; a) 22 bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın yıllık kirasının muammen bedeli 9.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 270,00 TL,
b) 23 bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın yıllık kirasının muammen bedeli 9.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 270,00 TL, c) 24 bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın yıllık kirasının muammen bedeli 9.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 270,00 TL, dir.
 4-   İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırıp, ihalenin yapılacağı
     yerde hazır bulunmaları şarttır.
 
5-  Şartname Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden Temin edilebilir.
 
İlan Olunur.  16.12.2014 KÄ°RA-Ä°HALE-Ä°LANI-AVM
Geriye Dönün