Prof.Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezinden 11 Büronun Kira İhalesi

Mülkiyeti belediyemize ait olan, Prof.Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi zemin katında bulunan  36,43,45,46,47,48,50,51,52, 54,55 bölüm numaralı asmakatlı 11 adet Büro açık artırma usulü ile Belediye Encümeni tarafından  17.03.2015  saat 13:30′da Belediye Hizmet Binası Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan ihale ile kiraya verilecektir.

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

  1-Mülkiyeti Belediyemize ait Pazar Mahallesi 30.27.A-A pafta 241 ada 11 parselde kayıtlı Prof. Dr. Veysel EROĞLU iş merkezi 1. katında bulunan; a) 36 –  43 – 45 – 46 – 47 – 48 – 50 – 51 – 52 – 54 – 55 bağımsız bölüm numaralı bürolar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine Göre Açık Arttırma Usulü ile 1 yıl süreli olarak kiraya verilecektir. 2- İhale Şuhut Belediyesi Encümenince 17.03.2015  tarihinde saat :13:30 da Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda Encümence yapılacaktır. 3- İhaleye çıkartılan bürolardan; a) 36 numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.500,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 75,00 TL, b) 43 numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.500,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 75,00 TL, c) 45 numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 60,00 TL, d) 46 numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 60,00 TL, e) 47 numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 60,00 TL, f) 48 numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 60,00 TL, g) 50 numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 60,00 TL, h) 51 numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 60,00 TL, ı) 52 numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 60,00 TL, j) 54 numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 60,00 TL, k) 55 numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 60,00 TL, Kira_İhalesi
Geriye Dönün