İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Duyuru.

İlçemiz İmar Planının K.25.D.23.A.3.C , K.25.D.23.B.4.D , K.25.D.23.A.3.B paftalarında yapılan imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince ilan edilmek üzere Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıştır. İlan olunur.  
Geriye Dönün