İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Duyuru

İlçemiz imar planının 30.L.4.A ve 30.L.4.D paftalarında yapılan imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar kanunu’nun 8.maddesi  gereğince ilan edilmek üzere belediyemiz web sitesinde yayınlanmıştır.İlan olunur.
Geriye Dönün