İçme Suyu Yeni İsale Hatları

Yeni açılan kuyuların tamamının mevcut ve yeni yapılan su depolarımıza ve İleri Biyolojik İçme Suyu Arıtma Tesisine aktarılması için içme suyu isale hattı yapıldı. Mevcut İsale hatlarının neredeyse tamamı yine Başkan Bozkurt döneminde yenilendi. Halkımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu ve bu sözden hareketle”Halkımıza menba suyu kalitesinde su temin edeceğiz” diyen Başkan Bozkurt, ilçemizin 2050 yılına kadar su ile ilgili sorunlarını çözdü. İlçemize ilave 4 su kuyusu açılarak halkımıza daha kaliteli ve sağlıklı su temin edildi. Mevcut su deposunun talebi karşılamayı ve su sorununun kökten çözülmesi amacıyla Başkan Bozkurt tarafından yaptırılan yeni içme suyu deposu içme suyu ile alakalı çalışmaların devamı niteliğinde.
Geriye Dönün