Hemşehrimiz Prof Dr Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na Atandı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun İstanbul Milletvekili Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulması uygun görülmüş , Hükümet Kurma Yetkisi Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül tarafından verilmiştir.Bu bağlamda 06.07.2011 tarih , saat 13:00 te Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada , Şuhutlu Hemşehrimiz Eski Çevre ve Orman Bakanımız Prof Dr Veysel Eroğlu 61. Hükümetin kabinesine Orman ve Su İşleri Bakanı olarak atanmıştır. Veysel Eroğlu, 1948 yılında Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğmuştur. İlk öğretimini Şuhut Zaferyolu İlkokulunda tamamlamıştır. Şuhut Orta Okulunda 1. ve 2. sınıfı, son sınıfı ise Afyon’da okumuştur. 1966 yılında Afyon Lisesi’nden mezun olmuştur.

Veysel Eroğlu, tatil dönemlerinde babası rahmetli Hacı İbrahim Eroğlu’nun manifatura, tuhafiye ve konfeksiyon dükkanında çalışırdı. Ayrıca tarlalarındaki mahsullerin sulama işleriyle meşgul olurdu. Suya olan sevgisi o tarihlerdeki çocukluk dönemlerinden başlamıştır. Geceleri ise hep okurdu. Şark ve garp klasiklerinin çoğunu okumuştur. Ayrıca mühendislik yanında tarihe de ayrı bir merakı vardı. Bu yüzden Afyon Lisesinde okurken İnşaat Yüksek Mühendisi olduktan sonra Tarih Bölümünde de okumayı kafasına koymuştu. Nitekim 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun olduktan sonra 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kaydolmuştur. Vatani hizmeti esnasında ve sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde asistanlık yaparken İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tahsil görmüş ve ikinci Fakülteyi 1978 yılında bitirmiştir.  1971 İTÜ İnşaat Fakültesinden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezuniyetinden sonra vatani vazifesini yaptığı Erzincan 3. Ordu İnşaat Emlak Başkanlığında çok sayıda askeri tesise imzasını atmıştır.

Askerlik hizmetinden sonra akademik hayata atılmış, önce Yıldız Teknik Üniversitesinde bilahare İTÜ İnşaat Fakültesinde akademik hayata devam etmiştir. İTÜ de 1978 yılında Çevre Mühendisliği Bölümünün kuruluşunda vazife almış, 1980 yılında doktorasını tamamladıktan sonra bir yıl süre ile Hollanda’da doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Orada dönem birincisi olmuş, 1982 yılında yurda döndükten sonra ilk kitabı olan Su Tasfiyesini yazmış, binlerce inşaat ve çevre mühendisinin yetişmesinde emek sarf etmiştir. 1984 yılında Doçent, 1991 yılında ise Profesör unvanını kazanmıştır. Bu esnada kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve belediyelere müşavirlik, proje yapım ve kontrollük hizmetlerinde vazife almıştır. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Üniversite Dışında Bulunduğu Mesleki Görevleri;

Su temini ve su tasfiyesi, evsel ve sanayi atıksularının arıtılması konularında 40’tan fazla projenin yürütücülüğünü yapmıştır.

1990-1993 SEKA Genel Müdürlüğü Çevre Müşaviri 1994-2002 İSKİ Genel Müdürü 300’den fazla dev tesisi İstanbul’lulara kazandırmak suretiyle İstanbul’un su ve çevre meselesinin çözümünde büyük hamlelerin atılmasına vesile olmuştur. 2001-2002 İstanbul Konseyi 2. Dönem Başkanlığı 2003-2007 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

2007 –       Çevre ve Orman Bakanlığı

Eğitim Hayatı;

 1966 yılında Afyon Lisesi’nden mezun oldu. 1967 yılında Yüksek öğrenim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde devam etti. 1971 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi oldu. 1980 yılında Doktorasını tamamlayıp doktor ünvanını aldı.

 Akademik kariyer ve ünvanlar ;

 1963-1966 Afyon Lisesi 1967-1971 İnşaat Yüksek Mühendisi (İTÜ İnşaat Fakültesi) 1976-1977 YTÜ Hidrolik Kürsüsünde Asistan 1977-1980 İTÜ Şehir Sağlığı ve Tekniği Kürsüsü’nde Asistan 1977-1980 Doktora, İTÜ İnşaat Fakültesi 1980-1981 İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Asistan 1981-1982 International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering Delft / Hollanda’da araştırmalar yaptı ve dönem birincisi oldu. 1982-1983 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi-Dr. Asistan 1983-1984 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. 1984-1991 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. 1991 yılında Profesör ünvanını almıştır.

Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU milletvekili adaylığı için İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeliği görevinden istifa etmiştir.

Geçmiş ve halen devam etmekte olan üyelikler;  Su Vakfı

 DSİ Vakfı

 Tarih ve Tabiat Vakfı

 İSKİ Spor Klubü

 WWC, Dünya Su Konseyi

 ICOLD

 ICID

 BENA (Balkan Enviromental Association)

 Akademik ve mesleki faaliyet sahaları;

 Su Temini İçme Sularının Tasfiyesi Su Kirlenmesi ve Kontrolü Atıksuların Toplanması Atıksuların Arıtımı ve Geri Kazanımı Deniz Deşarjları Sanayi Atıksularının Arıtımı ve Geri Kazanımı İleri Atıksu Arıtma Teknolojileri Anaerobik (Havasız) Atıksu Arıtma Teknolojileri Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Çamurların Arıtımı ve Uzaklaştırılması Katı Atıkların Toplanması ve Taşıma Optimizasyonu Tıbbi Katı Atıkların Toplanması ve Bertarafı Gürültü ve Kontrolü Sistem Analizi ve Optimizasyon Havzaların Kontrolü Çevre Ekonomisi İstatistik Toplum Sağlığı Eğitim Hidroloji Yönetim Teknikleri Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler) Şehircilik Toplam Kalite Yönetimi Planlama Ulaşım ve Çözüm Optimizasyonu

Geriye Dönün