ESKİ HÜKÜMLÜ SINAV İLANI

ESKİ HÜKÜMLÜ OLDUĞUNU BELGELENDİRENLERİN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV İLANI ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İLAN SINAVIN ADI: Şuhut Belediye Başkanlığı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerden Eski Hükümlü Olduğunu Belgelendirenlerin İşçi statüsüne Geçiş Sınavı SINAV USULÜ: Sınav;uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavlar sabah saat 09:30’da,yapılacak, Adaylar sınav saatinden 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar. Adaylar sınava kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle alınacaklardır. SINAV TARİHİ: (05 Nisan 2018) tarihinde yapılacaktır. SINAV YERİ: Belediye Hizmet Binasında yapılacaktır. SINAVIN İLANI VE İTİRAZ: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Kurumumuz internet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 09.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğüne itirazda bulunabilir. İtirazlar, valilikçe oluşturulan Sınav İtiraz Komisyonu’nda değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır. Sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir.04/04/2018 İlanen duyurulur. Sınava Alınacak Personel: 1-Hasan ZİNGİR-Park Bahçe (Beden İşçisi) 2-Mustafa TOSUN-Park Bahçe(Beden İşçisi) 3-Ali TÜRK-Su Arıza(Beden İşçisi)
Geriye Dönün