Belediye İş Merkezi (AVM) İhale ile Dükkan Kiralama İlanı

Mülkiyeti belediyemize ait olan, Belediye İş Merkezi 14,15,26 bölüm numaralı asmakatlı 3 adet dükkan açık artırma usulü ile Belediye Encümeni tarafından 23.12.2014  saat 13:00’da Belediye Hizmet Binası Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan ihale ile kiraya verilecektir.

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

  1-Mülkiyeti Belediyemize ait Pazar Mahallesi 30.27.A-A pafta 241 ada 11 parselde kayıtlı Belediye AVM iş merkezi zemin katında bulunan; a) 14 bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkan, b) 15 bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkan, c) 26 bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine Göre Açık Arttırma Usulü ile 1 yıl süreli olarak kiraya verilecektir. 2- İhale Şuhut Belediyesi Encümenince 23.12.2014  tarihinde saat :13:30 da Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda Encümence yapılacaktır. 3- İhaleye çıkartılan asmakatlı dükkanlardan; a) 14 bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın yıllık kirasının muammen bedeli 10.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 300,00 TL, b) 15 bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkan ın yıllık kirasının muammen bedeli 10.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 300,00 TL, c) 26 bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkan ın yıllık kirasının muammen bedeli 12.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 360,00 TL, dir. 4-   İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırıp, ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları şarttır.   5-  Şartname Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden Temin edilebilir.   İlan Olunur.  09.12.2014 KİRA İHALE İLANI AVM
Geriye Dönün