Belediye İş Merkezi 15 Dükkanın Satış İhalesi İlanı

Mülkiyeti Şuhut Belediyesine ait olan Pazar Mahallesi Belediye İş Merkezinde bulunan 15 adet dükkanın satışı için 09.12.2014 saat 13.30’da Belediye Meclisi Toplantı salonunda Encümen tarafından ihale yapılacaktır. Halkımıza duyrulur.  

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

  1- Belediyemize ait aşağıda mahalle, ada, parsel ve pafta numaraları belirtilen  asmakatlı dükkanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine Göre  Açık Arttırma Usulü ile satılacaktır. CİNSİ                   MAHALLESİ     ADA PARSEL     PAFTA     BAĞIMSIZ BÖLÜM NO   ARSA PAYI Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A             14                                          80/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            15                                          80/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            16                                          60/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            17                                          60/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            18                                          60/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            19                                          60/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            20                                          60/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            21                                          90/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            22                                          60/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            23                                          60/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            24                                          60/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            25                                          60/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            26                                          90/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            27                                          90/5000 Dükkan + Asmakat             Pazar      241         11           30.27.A-A            28                                          90/5000   2- İhale Şuhut Belediyesi Encümenince 09.12.2014 tarihinde saat : 13:30’da Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda Encümence  yapılacaktır.   3- Satışı yapılacak dükkanların muammen bedelleri: Belediye AVM zemin katında bulunan 14 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 275.000,00 TL + KDV geçici teminatı  8.250,00 TL 15 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 275.000,00 TL + KDV geçici teminatı  8.250,00 TL 16 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 225.000,00 TL + KDV geçici teminatı  6.750,00 TL 17 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 225.000,00 TL + KDV geçici teminatı  6.750,00 TL 18 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 225.000,00 TL + KDV geçici teminatı  6.750,00 TL 19 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 225.000,00 TL + KDV geçici teminatı  6.750,00 TL 20 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 225.000,00 TL + KDV geçici teminatı  6.750,00 TL 21 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 225.000,00 TL + KDV geçici teminatı   6.750,00 TL 22 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 225.000,00 TL + KDV geçici teminatı   6.750,00 TL 23 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 225.000,00 TL + KDV geçici teminatı   6.750,00 TL 24 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 225.000,00 TL + KDV geçici teminatı   6.750,00 TL 25 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 300.000,00 TL + KDV geçici teminatı   9.000,00 TL 26 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 300.000,00 TL + KDV geçici teminatı   9.000,00 TL 27 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 275.000,00 TL + KDV geçici teminatı   8.250,00 TL 28 Bağımsız bölüm numaralı asmakatlı dükkanın muammen bedeli 275.000,00 TL + KDV geçici teminatı   8.250,00 TL   4- Şartname Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden temin edilir   5- İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırıp, ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları şarttır.   İlan Olunur.   25.11.2014 SATIŞ İHALE İLANI AVM
Geriye Dönün