6 Adet Büro İhale ile Kiraya Veriliyor

Mülkiyeti belediyemiz ait olan, Prof.Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezinde bulunan 38 -39 -40 – 41 bağımsız bölüm numaralı bürolar açık artırmalı ihale usulü ile kiraya verilecektir. İhale 24.02.2015 tarihi saat 13:30’da Belediye Hizmet Binası, Meclis Toplantı salonunda encümen tarafından gerçekleştirilecektir.

İ L A N

 

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

  1-Mülkiyeti Belediyemize ait Pazar Mahallesi 30.27.A-A pafta 241 ada 11 parselde kayıtlı Prof. Dr. Veysel EROĞLU iş merkezi 1. katında bulunan; a) 38 – 39 – 40 – 50 – 51 – 52 bağımsız bölüm numaralı bürolar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine Göre Açık Arttırma Usulü ile 1 yıl süreli olarak kiraya verilecektir. 2- İhale Şuhut Belediyesi Encümenince 24.02.2015  tarihinde saat :13:30 da Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda Encümence yapılacaktır. 3- İhaleye çıkartılan bürolardan a) 38 bağımsız bölüm numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.500,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 75,00 TL, b) 39 bağımsız bölüm numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.500,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 75,00 TL, c) 40 bağımsız bölüm numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.500,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 75,00 TL, d) 50 bağımsız bölüm numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 60,00 TL, e) 51 bağımsız bölüm numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 60,00 TL, f) 52 bağımsız bölüm numaralı büronun yıllık kirasının muammen bedeli 2.000,00 TL+KDV olup, geçici teminatı 60,00 TL, 4-   İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırıp, ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları şarttır.   5-  Şartname Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden Temin edilebilir.   İlan Olunur.  10.02.2015   Prof.Dr.Veysel Eroğlu İş Merkezi Kira İhale İlanı.Doc
Geriye Dönün